AVÍS LEGAL - MAGMA CENTRE LÚDIC TERMAL

D’acord amb allò establert al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades aportades seran incorporades a un fitxer del que és titular L’ARBREDA D’ORIÓ SL amb la finalitat de donar resposta i seguiment a la seva consulta, així com enviar-li informació comercial dels nostres productes i serveis.
Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades personals al domicili de L’ARBREDA D’ORIÓ SL al carrer Veinat de Vall s/n- 17430 Sta. Coloma de Farners.